התחברות לחשבונך
באישור משרד האוצר מס. רישיון 75972
סבסוד לעסקים קטנים
צ’ק/המחאה: מילון מונחים

צ’ק/המחאה: מילון מונחים

ריכזנו עבורכם מילון מונחים שקשורים בצ’קים \ המחאות. קריאה מומלצת ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד.

צ’ק / המחאה:

צ’ק הוא שטר שבו מורה אדם או חברה לבנק שלו למשוך מחשבונו בתאריך הנקוב סכום כסף לטובת הנפרע.

מהי צורת הצ’ק? על גבי ההמחאה נכתוב את הסכום הרצוי, במילים ובספרות, נציין תאריך –

צ’ק יכול שהתאריך הנקוב בו יהיה מאוחר מיום הוצאתו ואת הכסף ניתן למשוך החל מהתאריך הנקוב. צ’ק שנכתב לתאריך עתידי קרוי צ’ק דחוי או המחאה מעותדת. נוסיף את שם הנפרע “שולמו ל_____” ולבסוף נחתום במקום המיועד לחתימה.

צ’ק סחיר:

היכולת להעביר לאחר בעלות בזכות המגולמת בשיק ע”י העברת הצ’ק פיזית כנגד תמורה ריאלית. ישנם המון עסקים שצורת התשלום שלהם לספקים הינה על בסיס “שוטף 30/60/90 או 120″ לרוב הצ’ק יהיה סחיר והנפרע יוכל לקבל עבורו כסף מיידי, תמורת עמלה מסוימת.

צ’ק לא סחיר:

בהוספת המילים “למוטב בלבד” המושך יגביל את הנפרע להעביר לאחר בעלות בזכות המגולמת על גבי הצ’ק. נהוג להגביל את הנפרע רק כאשר התמורה ממנו טרם נתקבלה.

ניכיון צ’קים:

ניכיון צ’ק הוא הסבתו של הצ’ק על ידי הנפרע לצד ג’ כלשהו, בתמורה הפחותה מהסכום הנקוב. אותו צד ג’ יהיה בדרך כלל חברות מימון פרטיות או הבנקים המסחריים. כלומר, ניכיון עמלה ותשלום מיידי. מידע נוסף אודות ניכיון צ’קים

הגבלת אופן המשיכה:

באמצעות שרטוט קרוס על הצ’ק, הנפרע יוכל למשוך את הכסף רק דרך חשבון הבנק שלו ולא בדלפק הסניף של המושך באמצעות משיכת הכסף במזומן.

צ’ק בנקאי:

צ’ק בנקאי הוא צ’ק שהוצאה על ידי הבנק עבור הלקוח ששילם כסף עבורו. על הצ’ק חתומים מורשי החתימה של הבנק בלבד. הצ’ק ניתן לתאריך יום הוצאתו ויכובד ע”י הבנק עד 7 שנים מתאריך פרעונו, מכיוון שהבנק ערב לפירעונו רוב הסיכויים שיהיה כיסוי.

צ’ק מסורב:  

בנק שהוצג לו צ’ק לפירעון יזכה את חשבון הלקוח בסכום הצ’ק במהלך אותו יום עסקים אך הזיכוי הופך לקבע לאחר 3 ימי עסקים. הצ’ק עובר דרך מסלקה בין הבנקים, שם הצ’קים נבדקים ומתבצע התחשבנות הדדית בין הבנקים. ישנם צ’קים שמסורבים ע”י הבנקים, אם מסיבות טכניות כגון: הוראת ביטול שהתקבל מהמושך / חתימת המושך אינה זהה / היסב אינו תקין או בגלל שאין כיסוי מספיק בחשבון.

יש ברשותך צ'ק אותו אתה מעוניין לנכות?

צור עמנו קשר ונחזור אליך תוך שעה!

התחייבות למחיר הטוב ביותר!

צילום השיק

כל הסיבות לבחור - בית מאור

החברה הגדולה והמובילה בישראל עם אלפי לקוחות מרוצים!

התחייבות למחיר הטוב ביותר, קבלו הצעה מיידית!

מסלולים מסובסדים לעסקים קטנים ובינוניים

X
פתיחת חשבון
זה פשוט וללא עלות!
Whatsapp קבלת הצעת מחיר מיידית