באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

צ'קים כאמצעי מינוף לעסקים – מהם חמשת היתרונות לשימוש בצקים

ההתנהלות הפיננסית השוטפת של בעלי עסקים רבים, מתבססת על שימוש נרחב בצקים, כאמצעי תשלום עבור שכירות המבנה, חשבונות, הוצאות שוטפות, תשלום לספקים ולנותני שירות אחרים המעורבים בפעילות העסקית. מכאן, צקים מהווים חלק מרכזי בפעילות של בעלי עסקים מכל ענפי המשק הישראלי, בהיותם אמצעי חשוב למינוף עסקי ולאור היתרונות הרבים הנלווים לשימוש בהם. בין שלל היתרונות שישנם לשימוש בצקים בעת פעילות עסקית יומיומית, ניתן למנות חמישה יתרונות מרכזיים:

האפשרות לצרוך אשראי ללא מסגרת בנקאית

כאשר בעלי העסקים משתמשים בצקים, הם יוצרים לעצמם מעין מסגרת אשראי חוץ בנקאית ולכן יכולים להוציא לפועל עסקאות החורגות ממסגרת האשראי שקבועה להם בבנק ו/או בחברת האשראי. בצורה זו, ניתן להשתמש בכסף הפנוי לפעולות מינוף ופיתוח העסק.

קביעת תאריך תשלום בהתאם לתקבולים עתידיים

מאחר והשימוש בצקים אינו נכלל באשראי מהבנק ומחברת כרטיסי אשראי, זה מאפשר גמישות רבה הן בסכומי התשלומים והן במועדי התשלום. כך, יכול בעל העסק להחליט באיזה תאריך ירד מחשבונו הכסף עבור עסקה כלשהי והוא אינו כפוף ליום בו משולמות יתר העסקאות שביצע בכרטיס האשראי.

לקבוע תאריך תשלום בהתאם להתקדמות העבודה של הספק

התשלום בצקים והגמישות במועדי הפירעון מאפשר לבעלי העסק לתזמן את התשלום בהתאם לעמידת הספק בלוח הזמנים שנקבע מראש. בנוסף, מדובר בכלי המאפשר עבודה שוטפת והעברת התשלום גם לספקים מסוימים שלא עובדים בשוטף עם כרטיסי אשראי, כך שבעל העסק לא צריך לצמצמם את הלקוחות שלו וכפועל יוצא לא פוגע בהכנסותיו השוטפות.

אמצעי תשלום בטוח ביותר

עסקים רבים חוששים לקבל צקים מלקוחותיהם מאחר וצקים חוזרים מהווים פגיעה בתזרים המזומנים. אולם, בשנים האחרונות, לאור ההתקדמות הטכנולוגית וכניסת חברות, המעניקות לעסקים שירות של אבטחת פירעון צקים בזמן אמת. במידה שחזרו צקים, החברה מזכה את בעל העסק בסכום הכספי בתוך מספר ימים וכן אחראית על פעולות הגבייה מול הלקוח שנתן את הצק. בצורה זו, יכולים בעלי העסקים לקחת צקים מלקוחותיהם באופן בטוח, בלי לשאת בסיכונים הנלווים. בכך, הופך השימוש בצקים על ידי העסקים לבטוח ונפוץ בדיוק כמו תשלום באשראי.

היכולת לפרוע את הצקים בצורה מידית

זהו אחד היתרונות העיקריים בשימוש בצקים למול כרטיסי אשראי. כאשר משלמים בצקים בעסקה כלשהי, ישנה אפשרות לפרוע מיד את הצק, לפני שמעבירים את הסחורה לדוגמה, מה שאי אפשר לעשות בחיוב באמצעות כרטיס אשראי.

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא: