באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

איך תימנעו מטעויות בכתיבת צ’קים

חשוב לזכור שיק הוא סוג נוסף של שטר.ההגדרה של שטר נמצאת בפקודת השטרות, כלומר, שיק שווה לכסף מזומן ביום פרעונו! בכדי שיהיה קל יותר להתייחס אל הצ׳קים אשר הינם אמצעי תשלום פופולארי מאוד חשוב להבין את ההגדרות המשפטיות ולהמנע מטעויות.

השיקים הינם אמצעי תשלום פופולארי מכיוון שאינם מהווים חלק ממסגרת האשראי. היות שכך, חשוב להבין את המשמעות והחוקים של כתיבת צ’קים.

הגדרות משפטיות

ביטול של צ’ק אינו מהווה עבירה על החוק כל עוד לא ניתנה תמורה והצ’ק הוא למוטב בלבד לפקודת אותו ספק או בית עסק, שאליו נמסר הצ’ק בלבד. במידה וקיבלתם את התמורה, אך היא אינה לשביעות רצונכם, אסור בהחלט לבטל את הצ’ק. במקרה כזה, עליכם לשלם את הסכום ולאחר מכן, לתבוע מהספק את המגיע לכם.

מהו שיק סחיר

היכולת להעביר לאחר בעלות בזכות המגולמת בשיק ע״י העברת השיק פיזית לאחר כנגד תמורה ריאלית. מתי ניתן לתת שיק סחיר? כאשר התמורה התקבלה וברצון המושך/הקונה לעשות עסקת תשלומים בשיק/ים דחוי/ים.

ככלל, מומלץ לא לתת צ’ק סחיר כאשר התמורה טרם נתקבלה, אך לעתים יש צורך במתן מקדמה. לדוגמה, בעת רכישת רהיטים, מומלץ לתת את המקדמה באשראי או בצ’ק מזומן וגמר תשלום יש לתת לתת רק כאשר המוצר ברשותכם. כך גם לגבי קבלת שירות. במידה ונתתם צ’ק כמקדמה, חשוב במיוחד לבצע הגבלת סחירות – לרשום למוטב בלבד בתוך קרוס ולרשום בכתב ידכם את שם העסק.

בעת כתיבה ומתן צ’ק זכרו – הצ’ק הינו שטר חליפין ובו פקודה ללא תנאים ערוכה בכתב וחתומה בידי נותן הצ’ק ובה הוא נדרש לשלם את הסכום הנקוב בו.

זכרו, מכיוון שצ׳ק אינו מהוה חלק ממסגרת אשראי ובעסקת תשלומים אינו צובר ריבית משתלם יותר לבצע רכישות בשיקים

צ’ק עם קרוס

קרוס על גבי הצ׳ק הינו הוראה לבנק שלא לאפשר משיכת הכסף במזומן, אלא לדרוש הפקדה של הצ׳ק וכך בעתיד אם תצטרכו תוכלו לבקש מהבנק אסמכתא ובה פרטי ההפקדה.

צ’ק של חברה בע”מ

במידה וקיבלתם צ’ק של חברה בע”מ, בדקו תמיד אם לצד חתימת נותן הצ’ק מופיעה גם חותמת החברה. צ’ק ללא חותמת החברה עלול לחזור!

לידיעתכם

כאשר אתם רושמים צ’ק, הסכום במילים ובמספרים חייב להיות זהה והסכום במילים חייב לתאר במדויק את הסכום במספרים בכדי שלא יחזור.

בנוסף, לעתים אנשים מוסיפים את המילים “לביטחון בלבד” או “למשמרת”. מילים אלו הנן חסרות משמעות בנקאית היות שבמידה והצ’ק יופקד במועד, ייאלץ הבנק לשלם את תמורתו. בדרך כלל תוקף צ’ק הינו ל- 6 חודשים בלבד, אלא אם צויין אחרת על גבי השיק. לפרטים ושאלות בנושא התקשרו עכשיו!

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא:
דילוג לתוכן