באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

חיווי אשראי

באפריל 2019 נכנס לתוקף חוק נתוני אשראי, התשע"ו 2016, החוק נועד לקבוע דירוג אשראי לכל אזרח בישראל. ראוי לציין כי חוק נתוני אשראי מגדיר את המידע הפיננסי אשר נאסף על הלקוח, כמו כן החוק מגדיר את דרכי הפצת המידע הלאה ומסדיר גם את הדרך לשיתוף נתוני האשראי של הגופים הפיננסיים השונים.

החוק קובע שיש להקים מאגר נתוני אשראי כדי לאסוף את המידע, כאשר בנק ישראל אחראי על הקמת המערכת לשיתוף נתוני אשראי. המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי והפירעון שלהן על ידי אזרחי ותושבי המדינה.

באמצעות המערכת לשיתוף נתוני אשראי יכולים נותני האשראי, בהם גם הבנקים המסחריים, לקבל גישה לנתוני האשראי של לקוח מסוים, בכפוף להסכמה מפורשת של הלקוח, כדי להחליט האם לתת לו אשראי ובאילו תנאים. המערכת מאפשרת ללקוחות להפיק דו"ח ריכוז נתונים אישי כדי לבחון באמצעותו את ההתנהלות הפיננסית ולנהל מו"מ על תנאי האשראי שלו. בנוסף, המערכת מאפשרת להפיק חיווי אשראי, זהו דו"ח פחות מפורט אודות הלקוח, הדו"ח מבוסס על נתונים פומביים כמו פשיטת רגל והכרזה על חשבון מוגבל, וניתן ללמוד מהמסמך האם הלקוח אינו פורע את חובותיו באופן מובהק.

מה זה חיווי אשראי?

כאמור, באמצעות מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל ניתן להפיק שני דוחות עיקריים – דו"ח אשראי וחיווי אשראי. הדו"ח לחיווי אשראי מהווה הבעת דעה של לשכת האשראי האם כדאי לגוף המלווה להציע ללקוח מסוים אשראי בגלל פירוט הנתונים אודותיו במערכת. חשוב להדגיש כי ההחלטה האם לתת אשראי ללקוח תלויה בסופו של דבר בנותן האשראי.

כדאי לדעת כי דוח לחיווי אשראי הוא דו"ח רזה יותר בהשוואה לדו"ח אשראי, זהו מסמך המבוסס על נתונים פומביים שניתן למצוא על הלקוח הזקוק לאשראי, לדוגמה מידע מרשויות שונות כמו הוצאה לפועל, כונס הנכסים, הליכים בבתי משפט וכדומה. את הנתונים אפשר לקבל מהמערכת של בנק ישראל גם ללא הסכמה מפורשת מצד הלקוח.

אם לקוח מסוים ביקש לא להעביר את נתוניו ללשכות השירות אך קיים נתון המצביע באופן ברור ומוחשי על כך שהלקוח אינו פורע התחייבויות כספיות או שלא פרע התחייבות כספית בעבר, יימסרו נתוני האשראי על הלקוח בכל בקשה לחיווי אשראי. הקריטריונים הקובעים באופן מובהק אי פירעון הם:

  •         הכרזה על פשיטת רגל.
  •         מתן צו כינוס.
  •         פתיחת תיק בהוצאה לפועל בסכום גבוה מ-5,000 ₪.
  •         פתיחת מספר תיקים בהוצאה לפועל שסכומם המצטבר הוא למעלה מ-4,000 ₪.
  •         הכרזת הלקוח כמוגבל או כמוגבל חמור.
  •         פתיחת הליך פשרה או הליך להסדר עם נושים.
  •         פתיחת הליכים משפטיים בבית משפט עקב חוב לבנק, לחברת כרטיסי אשראי או למקור מידע אחר, כל עוד הסכום גבוה מ-10,000 ₪.
  •         הבנק שלח התראה בעקבות סירוב לכבד 5 שיקים.

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא:
דילוג לתוכן