באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018, אשר נועד להפחית את השימוש בהון שחור ולתרום למאבק בביצוע עבירות פליליות חמורות מסוג פשע, כגון העלמת מיסים, הלבנת הון, מימון פעילות טרור וכדומה. על מנת להשיג את מטרות המחוקק, הוראות החוק מגבילות את השימוש של אנשים פרטיים ובתי עסק או עוסקים בכסף מזומן ובשיקים סחירים, מחייבות להצהיר באילו אמצעי תשלום נעשה שימוש בעת ביצוע של עסקאות מקרקעין ועוד. במאמר זה נפרט את ההגבלות העיקריות הקבועות בחוק ואת העונשים הצפויים בגין הפרתן.

תשלום והעברות במזומן

  • בעסקאות הנערכות בין אנשים פרטיים, ניתן להשתמש במזומן עד לסכום של 50,000 ₪, אך אם אחד הצדדים לעסקה הוא עוסק, הסכום עומד על 11,000 ₪ ואילו בעסקה הנערכת עם תייר הסכום הוא 55,000 ₪.
  • לגבי תשלום או קבלת שכר עבודה במזומן, תרומה או הלוואה, הסכום מוגבל ל-11,000 ₪, אלא אם מדובר על הלוואה הניתנת על ידי אחד מהגופים הפיננסיים שבפיקוח.
  • שימוש במזומן לצורך מתן או קבלה של מתנות, מוגבל לסכום של עד 50,000 ₪.

שימוש בשיקים והסבתם

  • בעל עסק המוסר או מקבל שיק מוסב במסגרת פעילותו העסקית, מחויב שיופיעו עליו פרטים מזהים של מסב השיק.
  • במידה שנותן השיק והמקבל הם אנשים פרטיים, מגבלה זו תחול לגבי שיקים שסכומם מעל 5,000 ₪.
  • על הבנקים נאסר לפרוע שיק אם שמו של הנפרע אינו רשום בו (שיק פתוח) או שיק מוסב שסכומו מעל 10,000 ₪ אשר הוסב מעל פעם אחת או שלא מופיעים בו שמותיהם של הצד המסב והצד הנסב וכן מספר תעודת הזהות של הצד המסב.

חובת הצהרה על אמצעי תשלום

  • כל מי שרוכש זכות כלשהי במקרקעין מחויב להצהיר באילו אמצעים הועבר התשלום ולצרף לכך הוכחות או למסור הצהרה לפיה אינו יודע את אמצעי התשלום נכון ליום מתן ההצהרה.
  • על עוסק חלה חובה גורפת לציין לגבי כל העסקאות, באילו אמצעי תשלום השתמש בהעברת הכסף או בעת קבלתו.

העונשים בגין הפרת החוק

על מפרי הוראות החוק, יוטלו עיצומים כספיים בשיעור של 15, 20 או 30 אחוז מגובה התשלום באמצעות מזומן, שיק או שיק מוסב, בהתאם לסכום בו מדובר. בנוסף לכך, נקבע כי כל מי שמבצע מעשה מרמה בכדי לעבור על ההגבלות המנויות בחוק, עובר עבירה פלילית ועלול להישלח לתקופת מאסר מקסימלית של 3 שנים.

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא: