באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

התקנות החדשות על סוגי הצ'קים

במשך שנים, היה אפשר להעביר צ'קים, וללא אכיפה. בשנת 2019, החל "חוק המזומן", הכולל בתוכו תקנות חדשות לגבי שימוש בצ'קים. אילו תקנות חדשות כולל החוק, ומדוע נחקקו תקנות אלו?

מדוע החוק התערב וקבע נהלים חדשים לשימוש בצ'קים?

המחוקקים, דאגו מכך שהצ'קים מתגלגלים, לא יודעים מי קיבל אותם, והאם נרשמו בספרי תקבולים תשלומים. על מנת למנוע מעברי צ'קים מאחד לשני, יצאו תקנות חדשות לגבי שימוש בצ'קים. המפר תקנות אלו- צפוי לקנס.

מתי מותר לרשום צ'ק פתוח? {'על החלק'}

מותר לאנשים פרטיים להשאיר צ'ק פתוח על סכום של עד 5000 ₪. אולם, היתר זה ניתן רק לצ'קים הניתנים בין אנשים פרטיים, ולא בין עסקים. צ'ק פתוח- הכוונה לצ'ק שלא רשום עליו שם בלפקודת וכן רשום סכום ותאריך.

צק פתוח ללא המילים "למוטב בלבד" כן ניתן להעביר אותו לצד ג' או לבצע עליו נכיון צ'ק.

ואם אין על הצ'ק סימן קרוס, ואפילו אם רשום "למוטב בלבד" ניתן לגשת לבנק של כותב הצ'ק ולמשוך מזומן תמורתו.

ומה עם עסקים? החוק החדש, מפריד בין אנשים פרטיים, לבין עסקים. בעלי עסק, מחויבים לרשום את שם המוטב בכל סכום, ולכל מטרה של צ'ק.

הסבת צ'ק:

מהי הסבת צ'ק? על מנת להבין את התקנות החדשות לגבי הצ'קים- עלינו להבין, מהי הסבת צ'ק. כאשר נותנים צ'ק- יש נותן, ויש מקבל. מי שקיבל את הצ'ק, ניגש לבנק, ומפקיד את הצ'ק. לפעמים- בוחרים מקבלי הצ'ק לא להפקיד את הצ'ק, ולהעביר את הצ'ק לאדם אחר- לו הם חייבים כסף. במקרה זה- משאירים את הצ'ק פתוח ללא שם, או רושמים שם של המוסב.

במקרה זה- הצ'ק עובר לאדם אחר- ולא תמיד נרשם בספרים כהכנסה של המסב.

אז- מה קובע החוק החדש? החוק החדש מאפשר גלגולי צ'קים, על ידי רשימת שם מי שהצ'ק יוסב אליו. אולם- כאן נוספה תקנה חדשה: מאחורי הצ'ק, צריך להיות רשום מספר הזהות של מי שהצ'ק הוסב על שמו.

הקץ לגלגול אינסופי של צ'קים: התקנות החדשות, מפסיקות את הגלגול וההעברה האינסופית של אותו צ'ק בין אנשים שונים. החוק החדש מאפשר הסבת צ'ק רק פעם אחת.

הפתרון האידיאלי לניכיון צ'קים:

לבקש מכותב הצ'ק להזמין פנקס צ'קים ללא המילים "למוטב בלבד" ואז יהיה אפשר להעביר את הצ'ק לצד ג'.

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא: