באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

דיני וסוגי שיקים

השימוש בשיקים בעסקים עדיין רווח בימינו, למרות האפשרויות הטכנולוגיות החדשות כמו תשלום ברשת, או העברה בנקאית. אחת הסיבות לכך היא האפשרות של מתן צ’קים דחויים, שמאפשרת לבעל השיק לדחות את התשלום, ולמוטב לקבל ערבות לתמורה שתסופק במועד הנקוב. אולם, קיימים סוגים שונים של שיקים וסיבות שונות לביטול שיקים, אשר יפורטו בהמשך, ומי שמחזיק בידו צ’ק , לא תמיד זוכה לקבל את תמורתו.

סוגי שיקים

1. שיקים סחירים רגילים – שיקים שניתן לסחור בהם, זאת אומרת, להסב אותם למוטב אחר. מספר ההסבות אינו מוגבל.

2. שיקים רגילים שאינם סחירים – שיקים עם קרוס ובתוכו הכיתוב “למוטב בלבד”. שיקים אלה אינם ניתנים להסבה למוטבים נוספים, רק למוטב הרשום על הצ’ק.

3. שיקים בנקאיים – שיקים סחירים או בלתי סחירים, על פי החלטת המושך. להבדיל מצ’קים רגילים, שפירעונם אורך שלושה ימי עסקים, צ’קים בנקאיים נפרעים ביום בו הם מופקדים לחשבון המוטב.

4. שיקים דחויים – צ’קים שתאריך פירעונם דחוי. בצ’קים אלו ניתן להשתמש לצרכי מימון מיידי בעזרת ניכיון שיקים

החזרת צ’קים

צ’ק חוזר הוא צ’ק שלא כובד על ידי הבנק המשלם, או שנפסל מסיבות טכניות. קיימות סיבות שונות להחזרת שיקים:

1. אי כיסוי מספיק – כאשר אין בחשבונו של בעל הצ’ק כסף מספיק לכיסוי הצ’ק.

2. נתקבלה הוראת ביטול – כאשר בעל הצ’ק העביר הוראה לסניף בו מתנהל חשבונו לפיה אין לכבד את הצ’ק.

3. טעות טכנית – חתימה לא מזוהה, תאריך שגוי, חוסר התאמה בין הסכום הנקוב במילים לסכום הרשום במספרים, צ’ק בלתי סחיר שנעשתה עליו הסבה, ועוד.

4. חשבון סגור – כאשר החשבון הרשום בצ’ק סגור או בלתי פעיל, לא יכובד הצ’ק.

5. חשבון מעוקל או מוגבל – מחשבון מעוקל או מוגבל לא ניתן להוציא צ’קים, לכן צ’ק שניתן מחשבון כזה לא יכובד, אלא אם כן הוא מוצג לפירעון לפני מלאת שישים יום להכרזתו כמעוקל.

6. נטופס הצ’ק בוטל – צ’ק שבעל החשבון דיווח עליו לבנק כגנוב ונתן הוראה לבטלו.

ניכיון צ’קים

השירות העיקרי שאנחנו, בבית מאור, מעניקים ללקוחותינו הוא ניכיון צ’קים. מכיוון שצ’קים רבים ניתנים כצ’קים דחויים, עסקים קטנים מוצאים עצמם לעתים ללא כסף מזומן, כאשר אין בידם להשתמש בצ’קים כתחליף לכסף. לשם כך מתבצע ניכיון צ’קים. התחום מבוקר ומוסדר, ועסקים רבים מאפשרים לעצמם להמשיך לפעול באמצעותו. כיום, חלק מהפעילות בתחום ניכיון שיקים מתבצעת על-ידי הבנקים. עם זאת, כדאי לפנות דווקא לבתי-עסק פרטיים לדוגמא, בית מאור, שמספק שירות מהיר ומקצועי. הבחירה בנו היא משתלמת באופן משמעותי. אחד היתרונות בפנייה אלינו הוא הימנעות מבירוקרטיה מיותרת: אנו עוסקים בעיקר ונמנעים מהטפל, ולא נעמיס עליכם כמויות טפסים מיותרות, שבהן תוכלו להיתקל בפנותכם לבנקים.

לסיכום

הפעילות בצ’קים ממשיכה להיות חלק מהתנהלותם הכספית של עסקים רבים. השימוש בצ’קים הוא נוח ומאפשר חלוקה או דחייה של התשלום, וכן שימוש בשיק כמזומן שניתן לסחור בו. אך, לעתים עסקים קטנים מוצאים עצמם חסרי מימון כאשר בידם שיקים דחויים שאינם סחירים. עסקים אלו יכולים לפנות לחברות לניכיון שיקים, או לבנקים המבצעים ניכיון שיקים, על מנת לאפשר המשך פעילות עסקית, ולקבל כסף זמין לשימוש מיידי.

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא: