באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

חוק לצמצום השימוש במזומן (חדש)

חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018 אשר נכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2019, מגביל את השימוש במזומן כאמצעי לתשלום. החוק מיישם חלק ממסקנות "ועדת לוקר", אשר הוקמה בהחלטת ממשלה ובחנה לעומק את צמצום השימוש במזומן בארץ. החוק נחקק במטרה להגביל את השימוש של הציבור בכסף מזומן ובצ'קים סחירים. החוק נועד לסייע במאבק הממשלתי נגד הון שחור ופשיעה כלכלית חמורה לרבות מקרים של הלבנת הון, העלמות מס ומימון טרור.

צמצום השימוש במזומן

החוק מגביל את התשלום במזומן בעסקאות עם עוסקים שמחירן מעל 11,000 ש"ח ובעסקאות שערכן יותר מ-50,000 ש"ח הנעשות בין שני אנשים פרטיים. ההגדרה של עסקה כוללת מכירה או קנייה של נכס וכן מתן שירות או קבלת שירות. בעסקאות שסכומן עובר את הרף הקבוע בחוק, קיימת אפשרות לשלם במזומנים מקדמה בסך של עד 10%, אולם לא יותר מסכום הרף שהוא 11,000 ש"ח. התשלום עבור עסקאות שעוברות את הסכום המוגבל יוכל להתבצע באמצעות צ'קים, כרטיסי אשראי, העברה בנקאית, כרטיסים נטענים או כרטיסי דביט. הגבלת התשלום במזומן בגין עסקאות עם עוסק חלות גם לגבי הלוואה, מתנה, תרומה ושכר עבודה. החוק גם מגביל את הרווחים שיכולים נותני האשראי לקחת, מה שמייצר ביניהם תחרות על הלקוחות ולכן כדאי להתקשר עם חברה מנוסה וחזקה בשוק דוגמת בית מאור.

שימוש בצ'קים והסבתם

מאחר שצ'קים סחירים משמשים כתחליף לכסף מזומן, גם עליהם חלות מגבלות מכוח החוק. על מי שהוא עוסק נאסר להסב צ'ק או לקבל צ'ק מוסב בכל סכום שהוא, מבלי שהפרטים של המסב יצוינו עליו ולגבי כל מי שהוא לא עוסק בצ'ק בסכום של 5,000 ש"ח ומעלה. כלומר, האיסור מתייחס לקבלת "צ'ק פתוח" או צ'ק "מוסב על החלק".

הענישה

על מנת להבטיח את קיום הוראות החוק נקבעה ענישה מחמירה, בפן האזרחי והפלילי, לכל מי שיבצע עסקאות במזומן מעבר לסכומים המוגדרים. בכל מקרה שבו הופרו הוראות החוק וההגבלות שהוא קובע, יוטלו עיצומים כספיים בשיעורים שונים על עוסקים וכן קנסות כספיים על אנשים פרטיים, בצורה מדורגת על פי גובה ההפרה שבה מדובר. נוסף על כך, הפרת החוק מהווה עבירה פלילית שהעונש בגין ביצועה עומד על 3 שנות מאסר. זאת, אם אדם פרטי או עוסק פעלו במרמה על מנת להתחמק ממילוי הוראות החוק. עם זאת, במשך 9 החודשים הראשונים ממועד כניסת החוק לתוקף (1.1.2019), חלה תקופת מעבר שבה יינתנו אזהרות.

לסיכום

החוק בא לעשות סדר במשק הישראלי על ידי הגבלת התשלום במזומן מעל סכום מוגדר, וצפוי לעודד שימוש רב יותר באמצעים דיגיטליים. נותני האשראי נתונים גם הם למגבלות מכוח החוק ולכן מומלץ לפנות לקבלת שירותים מקצועיים אצל בית מאור, חברה ותיקה, חזקה ומנוסה בענף.

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא: