באישור שוק ההון
מס. רישיון למתן אשראי - 54530
מס. רישיון המרת מט״ח - 57692

בניית תזרים מזומנים נכון לעסק

ניהול תזרים מזומנים נכון הוא נדבך חשוב בהתנהלות הפיננסית של כל עסק. תזרים מזומנים המנוהל כראוי מאפשר לך לתכנן את פעילותך העסקית בצורה מדויקת ואחראית, לעמוד בהתחייבויותיך מול ספקים ובנקים, לתכנן ולבצע השקעות לפיתוח העסק, ולדעת בכל רגע היכן העסק עומד מבחינה פיננסית.

כיצד מנהלים תזרים מזומנים

על מנת לנהל תזרים מזומנים כראוי, יש לרכז את כל נתוני ההוצאות וההכנסות של העסק, כולל הוצאות והכנסות עתידיות, וכן הכנסות שעבר זמן פירעונן ויש לטפל בהן. יש לחלק את ההכנסות וההוצאות לקטגוריות שונות, המתעדכנות מדי יום, ונבחנות מדי שבוע או מדי חודש, לבדיקת אמינות התשקיף. בנוסף, יש לסכם מדי יום את סך כל ההוצאות וההכנסות, כך שיתקבל מצב עדכני של תזרים המזומנים. דוח תזרים המזומנים צריך לכלול צפי עתידי של הכנסות, הוצאות, השקעות, ודברים שעלולים להשתבש (בלת”ם), וכן כדאי שהצפי העתידי יחשב את התרחיש הפסימי, כך שלא תופתע לרעה.

איך תוכל לשפר את תזרים המזומנים של העסק

באופן כללי, תזרים המזומנים ישתפר ככל שתקטין הוצאות ותגדיל הכנסות. מבחינת ההכנסות, כשמדובר בעסק שמקבל צ’קים דחויים, רצוי לשקול פנייה לחברה המבצעת ניכיון צ’קים. צ’קים דחויים מקלים על לקוחותיך, אולם יכולים לפגוע קשות בתזרים המזומנים – זה יכול להוביל למחסור בהון נזיל, לדחיית עסקאות גדולות בשל מחסור במזומנים, ולצורך בקבלת הלוואות, הצוברות ריבית ומהוות נטל כספי נוסף על העסק. חברת בית מאור מבצעת ניכיון צ’קים לעסקים דרך הבנקים. בעלויות משתלמות מאוד. פעילות החברה היא באישור ממשלתי, והשירות בטוח לחלוטין. ניכיון צ’קים מאפשר לך להמיר את הצ’ק הדחוי לכסף מזומן, וכך תזרים המזומנים שלך מתאושש.

מי יכול לנהל עבורך את תזרים המזומנים

אם אינך נרתע מעיסוק במספרים, דו”חות, נתונים ועדכונים, אתה שולט בהפקת גיליונות אקסל או דומיו, ובעל ידע בתוכנות ניהול חשבונות וכספים, אתה יכול לנהל את תזרים המזומנים שלך בעצמך. לעומת זאת, אם אין לך את הכלים הדרושים, יכול לעשות זאת אחד העובדים בחברה, שיש לו הכשרה וידע מתאימים, ולעתים האפשרות הטובה ביותר היא פנייה לגורם חיצוני, שיפיק עבורך את דוחות תזרים המזומנים באופן מקצועי ויעיל.

לסיכום

בניית תזרים מזומנים נכון לעסק תשפר את פעילותו, ותאפשר לך לדעת בכל רגע את מצב המזומנים של העסק. כאשר תזרים המזומנים מנוהל נכון, אתה יכול לצפות מתי יהיו תקופות קשות, בהן יש לצמצם הוצאות, ומתי ניתן להשקיע בפיתוח העסק. כמו כן, תוכל להתנהל בבהירות מול שותפים, משקיעים ובנקים.

/ 5.

לכניסה לאזור האישי, הזינו אימייל וסיסמא: